Quick Exit

Cách cài đặt Tiện ích mở rộng Google Dịch

 1. Mở trình duyệt Chrome
 2. Chuyển đến Tiện ích mở rộng cửa hàng Chrome trực tuyến
  https://chrome.google.com/webstore/category/extensions
 3. Tìm kiếm Google Dịch
  Tìm kiếm Google Dịch
 4. Chọn Tiện ích mở rộng và nhấp vào "Add to Chrome"
  Google Dịch Thêm vào Chrome
 5. Biểu tượng tiện ích mở rộng sẽ xuất hiện ở góc trên cùng bên phải của trình duyệt Chrome.
  Biểu tượng Google Dịch
 6. Nhấp chuột phải vào Biểu tượng, sau đó chọn "Extension Options". Chọn ngôn ngữ của bạn trên trình đơn thả xuống cho "My primary language".
  Tùy chọn tiện ích mở rộng của Chrome
 7. Bây giờ đi đến bất kỳ trang nào và nhấp chuột trái vào Biểu tượng. Chọn liên kết Dịch trang này.
  Dịch trang này
 8. Trình cung cấp sẽ hiển thị trang bằng ngôn ngữ của bạn.
 • Fast, Safe, Secure